TexaQ

TEXAQ AB är ett fastighetsbolag som bedriver fastighetsverksamhet i Malmöregionen. Vår affärsidé är att äga och förvalta kommersiella fastigheter av hög kvalité. Vi har starka ägare med långsiktiga och hållbara perspektiv.

Hornstekeln 2

Läs mer i säljbroschyren för Hornstekeln 2

Hur går bygget?

Följ oss på facebook